ISTORIJAT

Po stupanju na snagu Zakona o sportu iz 1996. godine tadašnja SOFK-a se transformiše, kao što je to
zaknodavac predvideo, u Sportski savez, odnosno udruženje klubova sa teritorije tadašnje Opštine Vršac
– Sportski savez Vršca.

Rok za transformisanje bio je određen do 31.12.1997. godine. Osnivačka Skupština Sportskog Saveza
Vršac održana je 16.12.1997. godine u Skupštini Opštine Vršac. Prisustvovalo je 38 predstavnika klubova
osnivača. Skupština je jednoglasno, a u skladu sa zakonom o sportu (Sl. glanik R.S. broj 52/1996.) donela
ODLUKU O TRANSFORMACIJI u sportu, organizaciju sa statusom udruženja građanja i upisuje se u
registar sportskih organizacija, kao udruženja, sportskih društava i saveza, koji vodi Ministarstvo za
omladinu i sport Republike Srbije.

Opština je, takođe, donela jednoglasnu ODLUKU O USVAJANJU STATUTA SPORTSKOG SAVEZA VRŠAC.

Po usvojenom Statutu jednoglasnom ODLUKOM SKUPŠTINE izabrani su organi i to:

-Predsednik Sportskog saveza
-Upravni odbor i Nadzorni odbor

Ostali organi i komisije formirali su se po članu 98. Statuta Sportskog saveza.

Za podnošenje prijave ovlašćen je tadašnji član Izvršnog odbora SO za kulturu, obrazovanje i sport pok.
Milan Radusin. Za prvog predsednika Sportskog Saveza je izabran Miodrag Cvetković koji je po Statutu
bio i predsednik Upravnog odbora. Za predsednika Nadzornog odbora izabran je Dušan Jovančić.

Sportski savez je svoju delatnost obavljao u skladu sa Statutom Sportskog Saveza, kao i zakonskim
odredbama i zaključcima Izvšnog odbora i Skupštine Opštine Vršac. U početku svoga rada Sportski Savez
Vršca bio je upućen na samoga sebe, jer glavni oslonac (naročito u saradnji na stručnom planu)
Udruženje pedagoga nije radilo.
Kasnijim formiranjem i obnovom Udruženja pedagoga fizičke kulture Vršac, počinje logička saradnja
koja, na obostrano zadovoljstvo, traje i danas.

Saradnja sa klubovima je odlična. Sportski Savez Vršca je na svim manifestacijama i organizacijama
raznih oblika, kao i pri odigravanju utakmica iz osnovne delatnosti klubova, uzimao učešće, kako u
tehničkoj pomoći, tako i u logističkoj podršci, svima koji su se Sportskom Savezu za to obraćali.

Sportski Savez Vršca, takođe u skladu sa Statutom, a mimo osnovnih programskih delatnosti, neguje i
samostalne akcije u okviru rada sa decom, omladinom i starijom populacijom (veterani).

Jedini segment sportskog organizovanja nije ostvaren u organizovanju Olimpijskih igara radnika Srbije,
jer pored svih nastojanja i ubeđivanja da je saradnja Sportskog Saveza i Sindikata neminovna, do te
saradnje nikada nije došlo, jer su predstavnici sindikata na sve molbe i predloge Sportskog Saveza ostali
nemi.

Poslednjih godina izuzetna je saradnja na polju školskog sporta. Savez je organizator ili suorganizator, na
brojnim takmičenjima.

Shodno Statutu i Pravilniku Sportskog Saveza, posle pauze od skoro 10 godina, obnovljen je izbor
SPORTISTE GODINE grada, a takođe i učešće na izborima za najboljeg sportistu Južnog Banata. Obe ove
priredbe postale su tradicionalne, veoma su posećene i na njima svoje učešce uzimaju sportisti nosioci
najvećih priznanja Vojvodine, Srbije, Evrope i Sveta.

Danas je Sportski Savez Vršca porodica klubova, iz svih sportova, sa teritorije Grada Vršca.